“จุดเริ่มต้นของอาชีพงานโรงแรม” “Where Your Career in Hospitality Begins”
สมัครเรียนออนไลน์
  • home_banner1
  • home_banner2
  • home_banner3
  • home_banner4
  • home_banner5
  • home_banner6
Welcome to
Dusit Thani Hotel School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรม ในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทักษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมกับเยาวชนและผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมรวม ถึงผู้ที่กำลังทำงานอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน

 

ทางโรงเรียนฯเปิดสอนด้วยหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและ ความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals) เพื่อรองรับข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรมคือ ฝ่ายงานห้องพัก (งานแม่บ้านและงานต้อนรับส่วนหน้า) ฝ่ายงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายงานผลิตอาหาร

 

การเรียนการสอนจะแบ่งเป็น 4 ระดับตามความรู้และทักษะของแต่ละตำแหน่งงาน ได้แก่ ระดับวุฒิบัตรเบื้องต้น (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานประจำของแต่ละตำแหน่งงาน) ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำของแต่ละตำแหน่งงาน และการเป็นผู้นำทีม) ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ความรู้และทักษะการประยุกต์เทคนิคกับการปฏิบัติงาน และการสอนงาน และระดับประกาศนียบัตร (ความรู้และทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริหารงาน)

จากใจผู้สอน

"เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ"
-กุลริศา บูรพาเดชะ -
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
"การเรียนแบบเน้นการปฏิบัติประกอบทฤษฎี ทำให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติงานได้เร็วและได้จริง"
-ธันยพร แสงภู-
ผู้สอนวิชางานต้อนรับส่วนหน้า
"การก้าวไปสู่อาชีพพ่อครัวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต้องเรียนรู้และฝึกฝนทั้งด้านการปฏิบัติและทฤษฎีการครัวอย่างจริงจัง"
-ประจวบ นิรังสรรค์-
ผู้สอนวิชาการผลิตอาหาร
ดูทั้งหมด >
      ดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำให้รู้จักกับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนการโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม

ข่าวสารและประกาศ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Open House & Workshop วันที่ 3 กันยายน 2559 ได้แล้ววันนี้
โปรแกรมการเรียนเพื่อเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน (10 เดือน) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

จากใจผู้สอน

"การก้าวไปสู่อาชีพพ่อครัวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ต้องเรียนรู้และฝึกฝนทั้งด้านการปฏิบัติและทฤษฎีการครัวอย่างจริงจัง" -ประจวบ นิรังสรรค์-
ผู้สอนวิชาการผลิตอาหาร
"เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ" -กุลริศา บูรพาเดชะ -
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
"การเรียนแบบเน้นการปฏิบัติประกอบทฤษฎี ทำให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติงานได้เร็วและได้จริง" -ธันยพร แสงภู-
ผู้สอนวิชางานต้อนรับส่วนหน้า

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม

ติดต่อเรา

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม
588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: +66 (0) 2013 9999
แฟกซ์: +66 (0) 2013 9900
อีเมล: 

ติดตามเรา

DUSIT THANI HOTEL SCHOOL

“จุดเริ่มต้นของอาชีพงานโรงแรม”

“Where Your Career in Hospitality Begins”

Copyright @ 2015 All rights reserved Dusit Thani Hotel School

ติดต่อเรา

โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม
588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: +66 (0) 2013 9999
แฟกซ์: +66 (0) 2013 9900
อีเมล: 
Copyright @ 2015
All rights reserved Dusit Thani Hotel School